اهل توویترم

0:00
3:00
Embed Code
options

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم
almost 3 years ago
1 comment
__shaape

خیلی خوب بود :))) ایول

__shaape almost 3 years ago