avatar

DSAkasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse skaber tryghed og overskud for dig, der er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, jordemoder eller radiograf.

www.dsa.dk