avatar

baqytgul

Bakytgul Salykhova

Kazakh Teacher, media trainer, New Media and Kazakh blogging supporter

Almaty

bilimpaz.kz