el portaveu econòmic de la Comissió ha desmentit que MAI s'hagi plantejat una escissió de l'euru. Declaracions d'Amau Altafaj a Barcelona. Cr.Roger Rofin

Our recommended player.

For blogs hosted at http://www.wordpress.com (requires Flash).

Try this player if none of the others work. It uses a plain iframe.Size
px