گاهي جدي

almost 4 years ago
1 comment

Basan_Goshad
خیلی تعثیر گضار بود واقعن ، شبیه ازین برنامه های رادیویی بود یه جورایی
خولاصه قشنگ بود ، گفتم ی کامنتی بزاریم خوشال شی :دی
Basan_Goshad almost 4 years ago