گاهي جدي

0:00
0:43
Embed Code
options

about 3 years ago
1 comment

Basan_Goshad
خیلی تعثیر گضار بود واقعن ، شبیه ازین برنامه های رادیویی بود یه جورایی
خولاصه قشنگ بود ، گفتم ی کامنتی بزاریم خوشال شی :دی
Basan_Goshad about 3 years ago