Orange County residents Kalia and Ivan enjoy their first Kogi tacos.

almost 6 years ago, Orange, CA, USA