It's electric

over 3 years ago, Yongsan 2(i)ga-dong, Yongsan-gu, Seoul, South Korea