نصیحت های مهتاگونه ای

C
almost 4 years ago

MiLADTORFI
این خیلی خوووب بووووووووووووووود :)))))))))
MiLADTORFI over 3 years ago
mahttaa
کیاوش : اون که واسه شوخی بود . داداشم تا حالا دست روم بلند نکرده حتی اگه من زده باشمش :)))
mahttaa over 3 years ago
kiavash
آخر کتک خوردی یا نه؟
kiavash over 3 years ago
mahttaa
بهنام : خب درست فکر کرده بودی :دی
mahttaa over 3 years ago
1Behnam
آحساس می کردم قیافه ت در تمام مدت ضبط صدا باید :D بوده باشه :))))
1Behnam over 3 years ago