Subscribe
 

Trang chuyên cập nhật và cung cấp kiến thức Forex hằng ngày đến bạn đọc. Ngoài ra, FX24 hướng dẫn đầu tư và mở tài khoản Forex dưới sự giảng dạy của chuyên gia Phạm Khương.

This podcast has no episodes yet