Subscribe
 

Շունչ փոդքասթն այն մարդկանց համար է, որոնք սիրում են երևակայել ու միայն լսելով՝ կարող են պատկերացնել ու տեսնել այն, ինչ կատարվում է: Շունչը նրանց համար է, ովքեր տեսնում են ականջներով: Եթե մի շնչով լսես էպիզոդները, ուրեմն մեզ հաջողվել է քեզ փոխանցել այն, ինչ ուզում ենք: