Podcast logo

ESG Podcast

1 posts
Subscribe
 

ESG podcast se zaměřuje na téma firemní udržitelnosti a je pro všechny, kdo se v něm potřebují orientovat.

Udržitelnost firmy se posuzuje na základě dat ze tří oblastí - environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení. Tato agenda se skrývá právě pod zkratkou ESG. (environmental, social, governance). Právě tato data jsou kromě klasických finančních ukazatelů, jako je obrat či zisk, čím dál důležitější pro investory, banky, dodavatele, ale i zákazníky, kteří je po firmách vyžadují.