Ændringer i personlighed: 2

Oct 28, 2012, 08:12 PM

I Klub Kognitiv denne gang taler Britta og Rix videre om de organiske personlighedsændringer, der kan optræde som følge af MS. Med udgangspunkt i Scleroseforeningens brochure om emnet diskuterer vi svækkede følelser og ukontrolleret latter eller gråd. To modsatte problemer som kan optræde, dog næppe samtidig, hos visse MS'ere. Vi taler om hvordan ændringerne kan give sig udtryk, og hvad der kan gøres ved dem.