Flesjobreformen - hvordan er vi stillet?

Nov 21, 2012, 02:03 PM

I denne udgave af Jura vil studieværter Nils Freitag og jurist Anders Hiort Munch give et overblik over de vigtigste forandringer i den nye fleksjobreform. Har kritikerne ret når de siger at Danmark har brug for en jobreform, som inkluderer alle på arbejdsmarkedet, i stedet for det som regeringen nu lægger op til – eksklusion af visse grupper i samfundet?