Søvnproblemer og ”ammehjerne"

Nov 25, 2012, 04:22 PM

Søvnproblemer og "ammehjerne" er hyppige blandt mennesker med sclerose. Der er nu mere forskning på området, men kun af begyndende karakter. Hyrevognen vil forsøge at give et overblik over den sparsomme forskning, og tegne et billede af de søvnproblemer der er - og diskuterer også om forandringer i hjernen som opstår ved MS også kunne være en forklaring.