Ændringer i personligheden: 4

Dec 19, 2012, 02:58 PM

I den sidste udsendelse i rækken om personlighedsændringer bliver emnet "svigtende initiativ" dækket. Pårørende kan opfatte MS'ere med kognitive forandringer som initiativløse eller sløve. Og så har Rix og Britta en afsluttende snak om ændringer i personligheden, og hvordan det var at lave disse udsendelser.