Soldiers Saving Lives / Milwyr yn Achub Bywydau

Jan 23, 2013, 03:17 PM, Sennybridge, Powys, United Kingdom

Mark Rutherford from Powys Community First Responders explains how BIG funding for life saving equipment will make a huge difference in Powys / Mark Rutherford o Gynllun Ymatebwyr Brys Powys yn esbonio sut y fydd arian ar gyfer offer achub bywyd gan y Gronfa yn gwneud gwahaniaeth mawr ym Mhowys.

clip location map