เพลงดินดีดี

Apr 27, 2009, 10:23 PM, Noen Phoem, Phitsanulok, Thailand