Birds

Mar 26, 2013, 05:38 AM, 林興里, Zhongzheng District, Taiwan