เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีฟังกี้ อิงลิชตอนที่ 4/4 - Home

Jul 21, 2014, 08:24 AM

ตอนที่ 4 นี้เป็นการฝึกกริยาวลีที่เราได้เรียนกันมาจาก 3 ตอนที่แล้วเรื่องการย้ายเข้าบ้านใหม่ วลีเหล่านี้คือ to move in, to come round, to hang something up, to show someone round, to settle in, to move on to และ to drink to something