เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิช ตอนที่ 2 - Clothes

Jul 23, 2014, 10:09 AM

ตัวอย่างการใช้กริยาวลี to try on, to dress up และ to put on