เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีฟังกี้ อิงลิช

Jul 24, 2014, 07:53 AM

ฟังกี้อิงลิช ตอนที่ 3/3 - Clothes ตอนนี้ดูกริยาวลีที่เหลือคือ to take off และ to dress down