เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English - Career

Jul 25, 2014, 07:51 AM

กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to get in, to take over, to slow down, to burn out และ to run out of แต่วันนี้เราจะมาดูสองวลีแรกก่อนคือ to get in และ to take over