เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิช ชุด Career

Jul 28, 2014, 07:50 AM

กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to get in และ to take over