รายการเรียนภาษาอังกฤษ Funky English - Home (Full version)

Jul 28, 2014, 12:43 PM

รายการนี้เป็นชุดเต็มของฟังกี้อิงลิช - Home กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to move in, to settle in, to hang something up, to show someone round, to move on, to come round และ to drink to something