เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English-Career 4/4

Jul 30, 2014, 07:52 AM

ฟังกี้อิงลิชตอนนี้เป็นการทบทวนกริยาวลีที่เสนอคร้้งก่อน ๆ ในชุด Career คือ to slow down, to burn out, to run out of, to get in, to take over และ to slow down