เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-Health (สุขภาพ) ตอนที่ 1/3

Jul 31, 2014, 07:48 AM

เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุดฟังกี้อิงลิช ตอนสุขภาพ (health) ตอนที่ 1/3 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to go down with, to fight off, to bring down และ to cool down