เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-Party (ตอนที่ 1/3)

Aug 05, 2014, 07:46 AM

กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to join in, to get down, to put on, to get something in, to eat up และ to drink up ตอนที่ 1 เราเริ่มกันที่วลี to join in, to get down และ to put on