เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-Party ตอนที่ 2/3

Aug 06, 2014, 07:46 AM

กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to put on, to get something in, to eat up และ to drink up