เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-Party ตอนที่ 3/3

Aug 06, 2014, 05:30 PM

#Funky English Part 3/3 เรียนตัวอย่างของการใช้กริยาวลีทั้งหมดของชุด Party คือ to come over, to join in, to get down, to put on, to get something in, to eat up และ to drink up