เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิชตอน Dating (นัดกับแฟน)

Aug 08, 2014, 07:52 AM

#Funky English - Dating 1/3 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to stand someone up และ to let someone down