เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English - Dating ตอนที่ 2/3

Aug 12, 2014, 07:46 AM

ตอนนี้มาฟังตัวอย่างการใช้วลี to stand someone up และ to let someone down และกริยาวลีที่เหลือคือ to fall out, to break up และ to make up