เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English - Dating ตอนที่ 3/3

Aug 13, 2014, 07:38 AM

#Funky English-dating 3/3 ตอนสุดท้ายของชุด dating ฟังตัวอย่างของการใช้กริยาวลี to fall out, to break up และ to make up และวลีใหม่คือ to get over someone ช่วงท้ายเป็นการทำแบบฝึกหัดทบทวน