เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิชตอน Holiday1 - 1/3

Aug 14, 2014, 01:20 PM

#Funky English: holiday1 - 1/3 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to get away, to take off, to set off, to stop off และ to get back สำหรับช่วงนี้เริ่มกันที่ to get away และ to take off