เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิชตอน Holiday1 2/3

Aug 15, 2014, 01:29 PM

#Funky English: Holiday1 ตอนที่ 2/3 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to set off, to stop off และ to get back