เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี ฟังกี้อิงลิชตอนสุขภาพ (Health) ชุดเต็ม

Aug 15, 2014, 03:57 PM

#Funky English - Health (Full version) กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to go down with, to fight off, to bring down, to cool down และ to get over something