เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English ตอน Holiday 2 Part 1/3

Aug 19, 2014, 08:18 AM

#Funky English - Holiday 2 Part 1/3 กริยาวลีทั้งหมดสำหรับตอนนี้คือ to see someone off, to touch down, to check in, to check out, to look around และ to come back ตอนที่ 1 นี้มาฟังสองวลีก่อนคือ to see someone off และ to touch down