เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุดฟังกี้ อิงลิช ตอนปาร์ตี้

Aug 22, 2014, 01:50 PM

#Funky English - Party (full version) กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to come over, to join in, to get down, to put on, to get something in, to eat up และ to drink up