รายการเรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English ตอน Dating

Aug 27, 2014, 04:32 PM

#funky - Dating กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to stand someone up, to let someone down, to fall out, to break up และ to make up