การรักษาตนแบบ Macrobiotics คืออะไร

Aug 28, 2014, 03:30 AM, Hua Hin, จ.ประจวบคีรีขันธ์, Thailand

คนเราไม่ว่ายากดี มีจน ทุกคนก็อยากมีสุขภาพดี การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องส่วนบุคคล คนรวยก็ป่วยได้ คนยากไร้ก็ป่วยเป็น คนที่เจ็บป่วยแสดงว่าคนๆนั้น มีการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด และควรที่จะต้องมาเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้สุขภาพดี สุขภาพดีเรียนรู้กันได้ แมคโครไบโอติกส์ คือ ปรัชญาที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี และการมีชีวิตที่ยืนยาว แมคโครไบโอติกส์ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการรับประทานอาหารแต่เพียงอย่างเดียว อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกัน แมคโครไบโอติกส์ ที่จริงแล้ว เป็นเรื่องของ วิถีชีวิต ที่ครอบคลุมนอกเหนือไปจากการกินด้วยเช่นกัน คำว่า แมคโครไบโอติกส์ มาจากภาษากรีกโบราณ ประกอบด้วย “แมคโคร” ที่หมายถึง “ยิ่งใหญ่” หรือ “ยืนยาว” และ “ไบโอส์” ที่มีความหมายว่า “ชีวิต” แมคโครไบโอติกส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ จากบันทึก เราพบการใช้คำว่า แมคโครไบโอติกส์ ครั้งแรก ในงานเขียนของ ฮิปโปเครตีส ซึ่งเป็นบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตก ผู้ซึ่งใช้คำนี้อธิบายถึงคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว คนเราเกิดมาสิ่งแรกที่ควรเข้าถึงคือสุกขภาพและความรู้สึกของตนเอง ร่างกายเราจะพร้อมที่จะอยู่อย่างแข็งแรงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเราเอง ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ มีความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร ก็จะทำให้เรานั้นรับประทานอาหารที่ตอบสนองต่อร่างกายเราได้ สมาธิปัญญาก็สำคัญ การเรียนรู้ชีวิตทำให้เรามีเหตุผล คนที่มีเหตุผลก็มีสติดี รู้เหตุรู้ผลทำให้ไม่เครียด ซึ่งก็จะสงผลดีต่อสุขภาพ และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย #อาหารสุขภาพ มีปัญหาภูมิคุ้มกัน โทร. 084 1250585 Line ID: siam85

clip location map