ย้อนรอยดาราศาสตร์ ตอนที่ 4

Sep 12, 2014, 04:46 PM

ย้อนรอยดาราศาสตร์ตอนที่ 4 กล่าวถึงเอ็ดมันด์ ฮัลเลย์ นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ