คลิปเสียงสัมภาษณ์วิเวียน ตัน โฆษกยูเอ็นเอชซีอาร์ประจำไทยกรณี “ตั้ง อาชีวะ”

Jan 13, 2015, 12:17 PM

#BBCThaiFacebook #ตั้ง อาชีวะ