NRCS Radio Program:Together for Humanity

Jun 07, 2015, 07:34 AM

रेडियो कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालोः नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापासँग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भूकम्प प्रतिकार्य र भावी कार्ययोजनाका विषयमा गरिएको कुराकानीका साथमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा भूकम्पले पारेको असर र प्रतिकार्यसम्बन्धी रिपोर्ट