බීබීසී සංදේශය, 2015 නොවැම්බර් 10

Nov 10, 2015, 05:09 PM

අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන්ට එක්සත් ජාතීන්ගෙන් තහංචි ඇවන්ගාඩ්: ආණ්ඩුව ගැන ජනතා විශ්වාසය බිඳ වැටිලා - අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා හින්දු, මුස්ලිම්, බෞද්ධ එකමුතු දීපාවලී උත්සවයක් කොළඹ ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙල ගැන විමසුමක් සහ ජයග්‍රහණය ස්ථිරයි - අවුන් සාන් සුචී සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් #lka #SriLanka #Tamil #Myanmar