No 2 EU London Gerard Batten

Nov 21, 2015, 12:54 PM

No 2 EU tour event in London. Gerard Batten speech.

Thanks to RobinHoodUKIP on YouTube