Yeni Ufuklar 140 - Sürdürülebilir kalkınma için kimyasalların yönetimi

Nov 23, 2015, 09:57 AM

PODCAST 140 | 23 Kasım 2015

Bu bölümde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile ortaklaşa yürüteceğimiz Kalıcı Organik Kirleticilerin bertaraf edilmesi ile ilgili projeden bahsediyoruz. #YeniUfuklar

Konuk: Mahmut Osmanbaşoğlu, UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık Sektör Yöneticisi