ජාතික ගීය දෙමළෙන් ගැයීමේ වරදක් නෑ - බෙල්ලන්විල හිමියෝ

Jan 11, 2016, 11:35 AM

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය, නිසි තනුවට අනුකූලව දෙමළ භාෂාවෙන් ගැයීමේ කිසිදු වරදක් නොදකින බව මහාචාර්ය බෙල්ල්ලන්විල විමලරතන නාහිමියන් ඇතුළු බෞද්ධ නායකයෝ පවසති.