Son Bou

Aug 04, 2011, 04:55 PM, Urbanització Son Bou, Alaior, Spain