සිනමා තරු පමණක් මැතිවරණ දිනන තමිල්නාඩුව

Apr 27, 2016, 03:35 PM

අඩ සියවසකට අධික කාලයක් පුරා තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධුරය හොබවා ඇත්තේ සිනමා ක්ෂේත්‍රයෙන් දේශපාලනය වෙත පැමිණි සිනමා තරු විසින්. වත්මන් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරිය ජයලලිතා ජයරාම් ඇතුළු හිටපු සහ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින සිනමා තරු විශාල පිරිසක් මෙවර ප්‍රාන්ත මැතිවරණය සඳහා ද තරඟ වදිති.