คำคมครั้งที่2

May 02, 2016, 11:24 AM

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย