තවත් HIV ආසාදිතයන් හැට අට දෙනෙක්

May 10, 2016, 06:02 PM

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී වීරසිංහ බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන සමඟ කළ සාකච්ඡාව.